Dak vernieuwen: werkwijze, kostprijs en nuttige weetjes

Als een dak versleten is of aan het doorzakken is, zal het nodig zijn om het dak te vernieuwen. Soms zal een complete dakconstructie vernieuwd moeten worden, maar dit is niet altijd nodig. Soms volstaat een gedeeltelijke vernieuwing of het vernieuwen van onderdelen. Lees meer opcentreculturelevere.be

Doorgezakte gordingen

De gordingen hebben een belangrijk functie en dient om het dakbeschot met de dakbedekking te dragen. Doorgezakte gordingen mogen daarom ook niet voorkomen in een dak. Bij doorgezakte gordingen is het niet altijd nodig om tot volledige vernieuwing van het dak over te gaan. Er kunnen ook maatregelen getroffen worden om de dakconstructie te ondersteunen met extra balken en planken. Als blijkt dat de gordingen zijn aangetast door houtrot of insecten, zal het wel nodig zijn om deze aangetaste stukken te vervangen.

De muurplaat

De muurplaat heeft ook een belangrijke functie in de dakconstructie. Het is de houten horizontale balk die aan beide zijden van de muur is bevestigd en het gewicht van de dakconstructie over de muren verdeelt. Als er houtrot in de muurplaat is opgetreden hoeft niet de gehele muurplaat vervangen te worden, maar kan ook het aangetaste gedeelte worden vervangen. Hiervoor moet wel een gedeelte van het dakbeschot en dakbedekking verwijderd worden en gordingen zullen wat opgekrikt moeten worden. Het gedeelte ligt vrij en kan eruit gezaagd en vervangen worden.

Het dak gedeeltelijk vervangen of vernieuwen

De dakconstructie is meestal nog goed en is het vervangen van de dakbedekking voldoende. Maar wat als de dakbedekking nog wel goed is, maar de onderliggende dakconstructie niet? Als de dakconstructie vervangen moet worden, dan kun je de dakpannen als deze goed zijn hergebruiken voor je nieuwe dak. Dit is wel arbeidsintensief, want de dakpannen dienen onbeschadigd van het dak af te komen.

Ook de regenwaterafvoer controleren

Bij het vernieuwen van het dak is het aan te raden ook de regenwaterafvoer te controleren. Een beschadigde regenwaterafvoer kan lekkage veroorzaken. Als het vervangen van de regenwaterafvoer wordt opgenomen in het totale kostenplaatje, dan zullen de kosten hiervan relatief meevallen.

Een overzetdak

Wanneer de dakbedekking vervangen moet worden en de dakconstructie is nog goed, dan kan er ook gekozen worden voor een overzetdak. Er wordt dan een constructie gemaakt waarop de dakbedekking komt te liggen. Een overdekdak kan niet als de oorspronkelijke dakbedekking uit dakpannen bestaat.

Kostprijs dak vernieuwen

De gemiddelde kosten voor het geheel of gedeeltelijk vervangen of vernieuwen van het dak zijn als volgt:

• Muurplaat vervangen: vanaf € 600,- per m². • Vervangen dakpannen: vanaf € 25,- per m². • Vervangen leien: vanaf € 30,- per m². • Overzetdak: tussen de € 50,- en € 60,- per m².

Premies dak vernieuwen

Met de Vlaamse renovatiepremie is het mogelijk om 20% tot 30% van de totale kosten terug te ontvangen van de Vlaamse overheid. Bij woningen die 10 jaar of ouder zijn wordt er 6% btw berekend in plaats van 21%. Daarnaast is er nog een premie beschikbaar voor het aanbrengen van dakisolatie.

Is een architect inhuren verplicht?

Onderhoudswerkzaamheden aan het dak zullen in de meeste gevallen geen invloed hebben op de stabiliteit van het dak, zoals het vernieuwen van de dakbedekking. Anders wordt het als er een complete dakconstructie vervangen moet worden. In dat geval heb je een architect nodig die je dak dusdanig ontwerpt dat de stabiliteit niet in gevaar komt. Ook houdt de architect rekening met de door de overheid wettelijke vastgestelde eisen, zoals energie, binnenklimaat en prestatie.